Yrittäjä, suojaudu yrityssaneerausmenettelyllä

Joidenkin talousasiantuntijoiden mukaan on odotettavissa, että koronakriisiä seuraa raskas lama. Jotkut yritykset ovat jo nyt syvässä kriisissä. On hyvä muistaa, että meillä on voimassa 90-luvun laman jälkimainingeissa säädetty Laki yrityksen saneerauksesta. Yrityksen saneeraukseen turvautumista on tässä välillä pidetty ei toivottavana, häpeällisenä ja jopa epäreiluna menettelynä. Nuo ajatukset on syytä unohtaa, sillä yrittäjät ovat nyt ajautuneet talousvaikeuksiin ilman omaa syytään.

Laki on aikanaan säädetty juuri sitä varten, että se antaisi suojaa muuten terveellä pohjalla olevan yritystoiminnan jatkamiselle tilanteessa, jossa joku yllättävä yrittäjästä/yrityksestä johtumaton syy on ajanut vaikeuksiin. Kun muut mahdolliset pelastautumiskeinot on käytetty, voi yrityssaneerausmenettelyyn hakeutuminen olla viimeinen, mutta tehokas keino.

Yrityssaneeraushakemuksen voivat tehdä kaikki yrittäjä ja yritykset toimialasta ja yritystoiminnan laajuudesta riippumatta – myös yksinyrittäjät.

 

Hyvä muistaa

 Kassavaroja ei kannata päästää loppumaan, sillä yrityssaneerauksen hakeminen aiheuttaa kustannuksia. Hakemisen kustannukset vaihtelevat, mutta ovat yleensä suuruudeltaan 2.500 – 5.000 €, hakemuksen ja yrityksen laadusta riippuen.  Ns. uudet yrityssaneeraushakemuksen jättämisen jälkeen syntyvät velat pitää maksaa. Hakemuksen liitteeksi tuleva varsinainen tilinpäätös ei saa olla 4 kuukautta vanhempi tai jos on, välitilinpäätöksen osalta 3 kuukautta vanhempi. Tilinpäätös voidaan tarvita nopeasti, joten kirjanpidon tulisi olla mahdollisimman reaaliaikainen.

 

Miltä hakemus suojaa

  1. Hakija saa hakemuksen jättämisestä lukien välittömän maksusuojan ennen sitä syntyneille ns. vanhoille veloille. Tämä ei kuitenkaan koske osamaksueriä, eikä vakuudellisten velkojen korkoja.
  2. Hakijaa ei voida asettaa näistä vanhoista veloista konkurssiin. Hakijaan ei voida kohdistaa näistä veloista pakkoperintätoimia.
  3. Suojat ovat voimassa niin pitkään, kun saneeraushakemus on käsittelyssä tai sitä seuraava saneerausmenettely jatkuu.
  4. Ennen hakemusta syntyneitä velkoja voidaan saneerausohjelmassa leikata, korkoa alentaa ja maksuaikoja pidentää. Leikkaus ei ole mahdollinen vakuudellisille veloille. Ratkaisevaa on vakuuden arvo menettelyn aloittamisen hetkellä. Mikäli siis vakuuden arvot alenevat, arvon ylittävää velkamäärää voidaan leikata, vaikka se olisi aiemmin ollut vakuusvelkaa.
  5. Yrityssaneeraushakemuksen käsittely kestää yleensä 1 – 4 kuukautta. Mikäli saneerausmenettely päätetään aloittaa sen käsittely vie 5 – 10 kk. Yrittäjällä/yrityksellä on koko tuo edellä selvitetty suoja.

 

Negatiiviset vaikutukset 

  1. Yrityksen/yrittäjän luottotietoihin tulee merkintä yrityssaneerauksesta.
  2. Yrityssaneeraushakemus ja -menettely aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia.
  3. Yrittäjä voi joutua ostamaan tarvittavat hyödykkeet etukäteen tapahtuvalla maksulla ainakin jonkin aikaa.
  4. Pankkilainan saaminen voi olla haastavaa, ellei jopa mahdotonta.
  5. Suoja ei koske yhtiömuotoisissa yrityksissä omistajan tai ulkopuolisen henkilön antamia takauksia ja muita vakuuksia. Ne voi velkojan vaatimuksesta joutua käyttämään vakuusvelkojen maksuun. Takaaja ja vakuuden antaja tulevat kuitenkin alkuperäisen velkojan sijaan velkojiksi saneerattavaan yritykseen ja voivat saada rahojaan myöhemmin yrityksestä takaisin.

Hakemuksen ja menettelyn voi milloin tahansa peruuttaa, mikäli tilanne nopeasti paranee.

Ilkka Härmäläinen
Yritysten saneerausmenettelyihin erikoistunut asianajaja ja varatuomari

 

Tykkäätkö tästä artikkelista?

Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on linkedin
Jaa LinkedInissä